İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi Nedir? Nasıl Yapılır? Kimler olabilir? Kurs için gerekli evraklar, eğitim kapsamı, Sınavı ve Sertifikasyon Süreci ve fiyatları. Adana İsg Kursu.

İşyeri Hekimliği Kursu ile iş yerlerinde hekim olarak çalışmak mümkün olur. İş yerlerinde sağlık hizmetlerinin sağlanması, çalışanların sağlığını koruma ve olası mesleki hastalıklara hızlı müdahale etme amacıyla işyeri hekimliği kursları büyük önem taşır. İş yeri hekimleri, iş yerlerinde sağlık personelleri olarak görev yaparlar ve çalışanların sağlığını yakından takip ederler.

Bu eğitimi alan hekimler, iş yerlerinde çeşitli alanlarda çalışan kişilerin sağlık durumlarını periyodik olarak kontrol ederler. Bunun yanında mesleki hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşırlar. İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların büyük destekçilerindendir. Meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş kazalarının azaltılması için rehberlik yaparlar. İş yerindeki riskleri değerlendirir ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlarlar.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Nasıl Alınır?

İşyeri hekimliği kursu işyerlerindeki sağlık hizmetlerinin öneminin artması ile artmıştır. İş yerlerinde çalışanların sağlığını korumak ve mesleki hastalıklara hızlı müdahale etmek amacıyla iş yeri hekimliği kursları büyük öneme sahiptir. İş yeri hekimleri, iş yerlerinin sağlık personelleri olarak görev yaparlar ve çalışanların sağlığını yakından takip ederler.

Bu eğitimi alan hekimler, işyerlerindeki çalışanların sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ederler. Bu kontroller sırasında mesleki hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi konularında aksiyon almaları mümkün olur.

İş yeri hekimleri iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların sağlığını korumak için kritik bir rol oynarlar. Meslek hastalıklarını önceden önlemek ve iş kazalarını en aza indirmek için rehberlik yaparlar. İş yerlerindeki riskleri analiz ederler ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlarlar.

Vermiş olduğumuz işyeri hekimliği eğitimi ile hekimlere iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlık kazandırırız. Bu sayede iş yerlerindeki sağlık hizmetleri daha etkili bir şekilde sunulabilir ve çalışanların sağlığı korunur. İş sağlığı ve güvenliği her işyeri için büyük bir önceliktir ve işyeri hekimleri bu alanda önemli bir rol oynar.

Adana ‘da İşyeri Hekimi Olarak Çalışabilenler Kimlerdir?

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında görevlendirilen doktorlardır ve çalışmaları için gerekli olan belgeleri almak zorundadırlar. Bu belgeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. İşyeri hekimi olarak çalışmak için belirli şartların karşılanması gereklidir.

Adana işyeri hekimliği kursu almak için kişilerin tıp fakültesinden mezun olmaları gerekir. Bu işyeri hekimliği kurslarına başvurabilmek için temel şarttır. Fakat yurt dışında tıp eğitimi almış kişilerin de işyeri hekimi belgesi alabilme hakkı bulunur. Bu durumda yurt dışında eğitim görmüş olan kişilerin ilk önce YÖK üzerinden diploma denkliği almaları ve diplomalarını Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir. Tüm bu şartları yerine getiren tıp mezunu bireyler işyeri hekimi olabilmek için kurslara katılabilirler.

İşyeri hekimi olmak isteyen kişilerden istenen belgeler;

 • İlgili tıp fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma ya da geçici mezuniyet belgesi
 • Kimlik tespiti için nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşyeri hekimliği eğitimine başvuru yapmak için yazılmış başvuru dilekçesi
 • İşyeri hekimliği eğitimi için gereken ücretin ödendiğini kanıtlayan dekont

İşyeri Hekimlerinin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Adana işyeri hekimliği kursu alan kişiler işyerlerinde önemli bir rol üstlenirler. İşyeri hekimliği kursunu tamamlayan kişiler bir dizi görevleri yerine getirirler

 • İşyeri hekimleri çalışanların iş sırasında sağlıklı kalmalarını sağlamak için çeşitli sağlık programları ve danışmanlık hizmeti sunarlar.
 • İşyeri hekimleri, çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskleri tespit ederler. Bu risklerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması için gerekli önlemleri alırlar.
 • İşe yeni başlayan çalışanların iş ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olurlar.
 • İşyerlerinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini sunarlar.
 • Çalışanları düzenli olarak muayene ederler ve potansiyel sağlık sorunlarını erken teşhis ederler.
 • İşyerinde ortaya çıkan hastalıkların nedenlerini araştırır ve bu hastalıkların yayılmasını önlemek adına gerekli önlemleri alırlar.
 • Çalışanları işyerindeki sağlık sorunları ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirirler. Çalışanlara gerekli eğitimleri sunarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluştururlar.

İşyeri hekimleri iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlık kazanmış kişiler olarak çalışanların sağlığını korumak ve iş yerlerini daha güvenli hale getirmek adına önemli rol oynarlar. Adana işyeri hekimliği kursu ile ilgili detaylı bilgi almak için eğitim kurumumuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Adana iş güvenliği eğitimikursiyerlerin alanına ve almak istedikleri sertifikalara göre farklılık gösterir. Vermiş olduğumuz İSG eğitimleri şu şekildedir: